ติด error ครับ แก้ไขยังครับ พี่ๆ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

AP_WiFi_Manager_Blynk_4_01_2563_1:2:37: fatal error: SPIFFS.h: No such file or directory

 #include <SPIFFS.h>//เพิ่ม

                   ^

compilation terminated.

exit status 1

SPIFFS.h: No such file or directory

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ได้ลง library SPISFF.h ยังครับ

2 Likes

ลงแล้วครับ
ผมลองหาไฟล์ไลบารี่หลาย
อันมาใส่แล้วครับยังไม่หายครับ

แคปโฟล์เดอร์ที่เอาไปลงมาดูหน่อยครับ

แก้ได้แล้วขอบคุณมากๆครับ

แก้ไขอะไรไปหรอครับ สรุปหน่อย