Esp-01 สั่งเปิดปิดรีเลย์

ผมใช้ blynk เป็นแอปสั่งงานบอร์ด esp8266 ซึ่งเชื่อมต่อออนไลน์แล้ว แต่ทำไมมันกดสั่งงานแล้วรีเลย์เงียบเลยไม่ทำงาน มือใหม่ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแนะนำหน่อยครับ

ถ่ายบอร์ด และการต่อมาดู ลงโค้ตที่ใช้ด้วย

บอร์ดตัวนี้ครับ และตอนนี้ต้องการให้รีเลย์ใช้งานได้ก่อน จึงจะเอาไปต่อกับรีโมทประตูมอเตอร์ครับ ใช้บอร์ดตัวนี้ครับ รีเลย์ 4 ช่อง!
ส่วนโค๊ตใช้โค๊ตตรง example ของ libary blyck โดยที่ผมไม่ได้เพิ่มอะำรลงไป แก้เพียง ssid pass arthen
แนะนำหน่อยครับต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง

ผมไม่เห็นโค้ต ก็ตอบยากครับ

สายๆผมลงโค๊ตให้ดูนะครับ

ผมใช้โค๊ตนี้ครับ พอตั้งค่าใน blynk แล้ว กดปุ่ม button แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ อ้อ…มีแค่ปุ่มเดียวเวลากดไฟที่ตัวบอร์ด esp8266 จะติดและดับตามปุ่มแค่ปุ่มเดียว ส่วนรีเลย์เงียบสนิทครับ

/*************************************************************
 Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

 Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 You can easily build graphic interfaces for all your
 projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:      http://examples.blynk.cc
  Blynk community:      http://community.blynk.cc
  Follow us:         http://www.fb.com/blynkapp
                http://twitter.com/blynk_app

 Blynk library is licensed under MIT license
 This example code is in public domain.

 *************************************************************
 This example runs directly on NodeMCU.

 Note: This requires ESP8266 support package:
  https://github.com/esp8266/Arduino

 Please be sure to select the right NodeMCU module
 in the Tools -> Board menu!

 For advanced settings please follow ESP examples :
  - ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
  - ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
  - ESP8266_Standalone_SSL.ino

 Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
 Feel free to apply it to any other example. It's simple!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "oRysrP2hd8P9Of7JLDrzgjy4zXjT94F2";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "POPEYE";
char pass[] = "0844029231P";

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

ปุ่มหน้าแอพตั้งค่าเป็นอะไรเอาไว้

ตั้งค่าดังนี้ครับ เลือก hardware model เป็น ESP8266 และลองเปลี่ยนเป็น NodeMCU ด้วย ก็ยังใช้ไม่ได้เช่นเดิมครับ
ส่วนปุ่มเลือก Button ครับ ผมเลือก Output เป็น digital และเลือกขาสุ่มดูทุกขาที่มีให้เลือกก็ยังใช้ไม่ได้ครับ ตั้งแต่ขา gp01-gp16 และเปลี่ยนโหมดก็ลองเลือกขา D0ไปจนถึงขาสุดท้ายก็เหมือนเดิม ลองทำตามคลิปหลายๆคลิปก็แนวๆเดียวกันครับ

เวลาอัพโหลดโปรแกรมทำยังไงครับ

ใช้โปรแกรม Arduino IDE ครับ ถอดบอร์ดตัวเล็ก 8266 ออกมาเสียบกับ usb adapter แล้วกดอัพโหลด สถานะการอัพโหลดขึ้น 100% done ปกตินะครับ และเช็คในแอป blynk เจ้าตัว esp ก็ออนไลน์ปกติเลย

พอจะมีอาจารย์ท่านใดแนะนำได้มั้ยครับ ช่วยด้วยนะครับ

บอร์ดนี้ซื้อมาจากไหน มีตัวอย่างการใช้งานให้ดูรึป่าว ส่วนตัวผมเคยเอา sonoff มาโมดิไฟล์ ก็ใช้งานได้ปกตินะ

แคปหน้าแอปตอนมัน online มาดูหน่อย

ซื้อมาจากช๊อปปี้ครับ ส่งมาจากจีน ไม่มีข้อมูลอะไรมาให้เลยครับ

ส่งมาจากที่นี่ครับ

เอาง่ายๆ เลยครับ เสียบสายค้างไว้แล้วแคป serial มาดู