Esp32 แฮงค์หลังจากอ่านค่าเซนเซอร์

เมื่อesp32 อ่านค่าไปสักพักนึง มีไฟสีฟ้าขึ้นมา แล้วก็ไม่อ่านค่าต่อแล้วอ่ะครับ มันเกิดจากอะไร สอบถามผู้รู้หน่อยครับ

วางโค้ตที่ใช้ กับ serial print ตอนที่มันเป็นมาดูหน่อยครับ