ใช้ esp8266 2 ตัวส่งค่าเข้าไปยัง Google Sheet 1 Spreadsheet ตัวที่ 1 ไป sheet1 ตัวที่ 2 ไป sheet2

ใช้ esp8266 2 ตัวส่งค่าเข้าไปยัง Google Sheet 1 Spreadsheet โดยจะให้ตัวที่ 1 ส่งค่าไปยัง sheet ที่ 1 และตัวที่ 2 ส่งค่าไปยัง sheet ที่ 2 สำหรับสมาชิก ที่ทำได้อยู่แล้ว สามารถเอาข้อมูลมาแชร์กันได้นะครับ

เป็นการเขียน code เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ตาม Web ต่างๆ นะครับ เพื่อให้ได้ตามต้องการ
เสียงบรรยายก็ เหมือนเดิมครับ มีเสียงรบกวนเยอะ บรรยายเท่าที่รู้ ก็แชร์ๆ กันไปครับ ผิดบ้างถูกก็แนะนำมานะครับ

https://drive.google.com/drive/folders/1jeGyJsopwWFnMrEp1KR3dV7BChnsw1Xg?usp=sharing

1 Like

ต่อไปจะเป็นการสร้างเกจวัดนะครับ จุดประสงค์คือการดูค่า ณ ขณะนั้น ดดยปกติ เราจะเห็นว่า ข้อมูลที่ส่งมาจาก Node MCU Esp8266 จะส่งแบบขึ้นบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆ แต่การใช้ แผนภูมิเเบบเกจ จะรับค่าแค่เซลล์เดียวดังนั้นเราจะต้องทำให้เซลล์เดียวไปรับค่าของเซลล์สุดท้ายหรือเซลล์ล่าสุดเอามาแสดงแล้วจะทำให้แผนภูมิเเบบเกจ แสดงค่าได้

จากตัวอย่างเราต้องการให้เซลล์ L1 ไปรับค่าสุดท้ายของ คอลัมน์ C

1

ก็ให้ใส่สูทเข้าไปที่เซลล์ L1 ดังนี้

=INDEX(C2:C,COUNTA(C3:C)+1)

เซลล์ N1
=INDEX(D2:D,COUNTA(D3:D)+1)

เซลล์ P1
=INDEX(E2:E,COUNTA(E3:E)+1)

เซลล์ R1
=INDEX(F2:F,COUNTA(F3:F)+1)

เซลล์ T1
=INDEX(G2:G,COUNTA(G3:G)+1)

เซลล์ V1
=INDEX(H2:H,COUNTA(H3:H)+1)

จากนั้นก็ไปที่เมนู insert หรือว่าแทรก และเลือกไปที่แผนภูมิ จากนั้นให้เลือกประเภทของแผนภูมิเป็นแผนภูมิเเกจ จากนั้นก็ทำการปรับแต่งค่า จะได้ตามมรูปครับ

ภาพนี้แค่เป็นแนวครับ