ESP8266 connect App inventor อย่างไร?

อยากทราบ การจะเชื่อมข้อมูลระหว่าง esp 8266 เข้าไปยัง app inventor ต้องเซ็ทค่าอะไรยังไงบ้างครับ


ในภาพคือโค้ดของArduinoที่ ใส่แค่ให้เซนเซอร์(HC-sr04)ทำงานครับ แต่ความรู้ด้านapp inventor มีแค่บางส่วนแต่ส่วนที่เชื่อมต่อกับ arduino นั้นไม่ทราบจริงๆครับ เลยมาขอคำปรึกษา ขอบคุณครับ!