ESP8266 ติดต่อสั่งงาน ESP8266 หลายๆ Node ผ่านทาง WIFI

ขอแนวทางครับ
ต้องการสั่งให้ ESP8266 (master) ไปควบคุมและสั่งงานให้ ESP8266 (slave) หลายตัวให้ทำงาน
โดยแต่ละจุดจะมีการทำงานต่างกันครับ
เหตุผลของการจะทำคือเนื่องจากผมดูแลไร่อ้อยจำนวนหลายพันแปลงที่จังหวัดกาญ
ต้องขับรถเปิดน้ำเข้าไร่นานมากเลยอยากจะลองใช้ ESP8266 สั่งงาน
หรือถ้ามีอุปกรณ์อื่นที่จะแนะนำได้เลยครับ
กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ
ถ้าผิดกฎหรือไม่ถูกต้องประการใดลบได้เลยครับ

ทำได้ครับ แต่ต้องถามก่อนว่าทุกพื้นที่ มีสัญญาณเน็ตเข้าถึงหรือไม่

1 Like

มีสัญญาณครับแต่บางจุดต้องใช้ ซิมเน็ต ครับ

น่าสนใจตรงที่วิธีการที่ทำอยู่ปัจจุบัน ทำอย่างไรบ้างครับ พื้นที่ใหญ่แค่ไหน บริหารอย่างไร เผื่อมีไอเดียออกแบบระบบใหม่ๆ อยากทราบรายละเอียดเชิงลึกสักหน่อยนะครับ

1 Like

ปัจจุบันใช้วิธีขับรถเปอดวาล์วโดยจะตรวจสอบจาก
Tensiometer ควบคู่กับเครื่องวัดความชื้นของดินถ้าต่ำกว่าก็จะเปิดน้ำเข้าครับ

free
hit counter