ESP8266 ส่งข้อมูล และ เก็บข้อมูล เป็นไฟล์ Excel ได้ไหมครับ

เริ่มเรื่องเลยคือ ตอนนี้ ใช้ NODE MCU ESP8266 รับข้อมูลจาก PZEM-004T มา แล้ว ผ่าน Blynk แล้วในแอป Blynk ส่งReportค่าได้ แต่เอาไปใช้งานต่อได้ยาก ผมจึงอยากทราบว่า ตัว ESP8266 สามารถ ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือที่สามรถเปิดเป็น Excel ได้เลยไหมครับ แล้วเราสามารถ ออกแบบ คอลัมน์ ได้ และ ส่งรายละเอียด ตารางได้ เพื่อให้เก็บข้อมูลให้ดูได้ง่ายครับ

ขออภัยที่ตอบช้า เราสามารถใช้ IFTTT ในการส่งไปเก็บข้อมูลแบบ google sheet ได้ครับ ซึ่งโหลดมาก็เป็นไฟล์ Excel นี้แหละ