ESP8266 สามารถส่งคำสั่งผ่านบอร์ด ผ่าน WIFI ได้ไหม

พอดีอยากทราบวิธีเขียนคำสั่งของบอร์ด ESP8266 ให้ส่งคำสั่งผ่านบอร์ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
บอร์ดESP8266(1) ใส่คำสั่งเมื่อ Touch sensor แล้ว ไฟLED ติด(อันนี้ทำได้แล้ว) และใสส่งคำสั่งไปยังบอร์ดตัวที่ 2 (อันนี้ยังทำไม่ได้สงสัยว่าต้องเชื่อม WIFI มั้ยหรือต้องทำยังไง)
ESP8266(2) รับคำสั่งจากบอร์ดตัวที่ 1 แล้วต้องใส้code อะไรลงไปไฟถึงจะติดเหมือนกันและพร้อมๆกันอ่ะ โดยที่ไม่ต้องใส่คำสั่งในบอร์ดตัวที่ 2 โดยตรงอ่ะค่ะ ประมาณนี้
ปล.อยากทำเป็นแบบจำลองแล้วไปต่อยอดต่อค่ะ วอนผู้รู้ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ปล.ใช้โปรแกรมArduino ver 1.8.9

คำถามแรก ประเด็นคือเราอยากใช้วิธีไหนให้ 2 บอร์ดนี้คุยกัน
1.สาย ใช้ tx rx
2.ไร้สาย WiFi
3.ไร้สายแบบ bluetooth

คำถามที่สอง

บอร์ดตัวที่สอง ต้องการให้รับค่าแล้วทำตามตัวที่หนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหม ตัวมันเองมี even อย่างอื่นอีกไหม