สอบถามข้อมูล Esp8266

สอบถามข้อมูลระยะเวลาการใช้งานของ esp8266 สามารถใช้เปิดติดต่อกันได้นานขนาดไหนหรอครับก่อนที่จะดับหรือรีเซ็ต

ผมไม่แน่ใจว่าเกินปีหรือป่าวครับ @PUYIOT ขอข้อมูลหน่อยครับพี่

ของผมทำอยู่ ก็มีรีเซตเรื่อยๆ นะครับ มันขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเขียนโค้ตเราด้วยว่า เชื่อมหรือทำงานอะไรบ้าง ของผมวิ่งไปนอก ก่อน เลยอาจมีค่า ping นาน ทำให้เกิดการรีเซต แต่ถ้าบางช่วงค่า ping ต่ำ ก็รื่นๆ

ครับเหมือนที่ @Remy_Martin บอกครับ มันมีตั้งแต่ การวางโค้ด ถูกที่ ถูกตำแหน่ง การใช้รูปแบบของ Wifimanager ตัว Wifi module และการเชื่อมต่อ ของผมก็มีการ รีเซตเกือบทุกวันครับ เพียงแต่ว่าใน Project เป็นแค่การ monitor

1 Like