esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header มันเป็นอะไรครับทุกคน

ถ่ายการต่อมาดูด้วย

ถูกไหมครับ แนะนำหน่อยครับพอดีเปันมือใหม่

เปลี่ยนสายดูครับ


ยังเป็นเหมือนเดีมครับพี่

Com3 เลือกถูกไหม

ถูกแล้วครับ มันมีแต่ COM3

มีบอร์ดอื่นไหม เอามาลองหน่อย

แนวทางการแก้ไข

Rx Tx คืออะไรครับพี่ แล้วทำไหมผมเปลี่ยนสายแล้วยังไม่ได้ หรือ ผมต้องไปหาสายใหม่มาเปลี่ยนอีก

ต้องดูคุณภาพของสายด้วยครับ