Flutter ส่งและรับข้อมูลจากบลูทูธ รับตำแหน่งปัจจุบันของ GPS และโชว์รายละเอียด

เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้งาน (มีพี่มาปรึกษา ก็เลยเก็บไว้ตอบเขา)

ตัวอย่างแอพ

ส่วนของโค้ต