วิธีการ Hack เพื่อไปยึดสิทธิ์ Admin บน Windows Server

ทีมวิจัยได้ปล่อยสคริปต์ตรวจสอบช่องโหว่ CVE-2020-1472 หรืออีกชื่อคือ Zerologon เป็นการ Hack เข้าไปยึด Domain Admin เพื่อเข้าถึง ไฟล์ Active Directory ขององค์กร โดยอาศัย โปรโตคอล Netlogon

Windows Exploit Released For Microsoft

แต่ไมโครซอฟ ได้ทำการแก้ไข ด้วยการเพิ่มการป้องกันเป็น 2 ชั้น แบบปลอดภัย เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เอง ใครที่ใช้ windows server อยู่อย่าลืมไปอัพเดทกันนะครับ

ส่วนใครที่สนใจเกี่ยววิธีการ Hack เข้าใช้โค้ตอะไร อย่างไร โค้ต Hack เปิดเป็น สาธารณะ ด้วย สามารถเข้าไปลองศึกษาดูได้ เพราะเข้าแต่ไขไปแล้ว


อ้างอิง