บอร์ด HLK-W801 ใช้ WinnerMicro W801 MCU พร้อม WiFi 4, Bluetooth LE 4.2

เดือนก่อนหน้านี้เราเขียนเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 240 MHz WinnerMicro W806 ของ Alibaba Xuantie XT804  C-Sky พร้อมหน่วยความจำแฟลช 1MB และ SRAM 288KB ที่ใช้กับบอร์ดพัฒนาHLK-W806 ราคา $2(~68฿) แต่บริษัทมีไมโครคอนโทรลเลอร์ WinnerMicro W801 ที่เกือบจะเหมือนกันแต่เพิ่มหน่วยความจำแฟลชภายในเป็น 2MB และที่สำคัญ คือเพิ่มมีความถี่วิทยุ 2.4 GHz พร้อมการเชื่อมต่อ WiFi 4 และ Bluetooth LE 4.2 และ HiLink และยังเปิดตัวบอร์ด HLK-W801 ที่เกือบจะเหมือนกับ HLK-W806 เลย นอกจากการเพิ่มไฟ LED เพิ่มเติมแล้ว ยังมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แทนพอร์ต Micro USB และฟอร์มแฟคเตอร์ที่ยาวขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับเสาอากาศ PCB ข้อมูลสเปคของบอร์ด HLK-W801: MCU – ไมโครคอนโทรลเลอร์ WinnerMicro W801 ของ Alibaba Xuantie XT804 32 บิต ที่ 240 MHz พร้อมแ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2021/12/05/%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-hlk-w801-winnermicro-w801-mcu-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-wifi-4-bluetooth-le-4/