แก้ปัญหา HMC5883L.h: No such file or directory

สำหรับคนที่ติดปัญหา arduino ide ขึ้น

compilation terminated.

exit status 1
HMC5883L.h: No such file or directory


วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ :link: Download HMC5883L.h

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries

free
hit counter