เครื่องคัดแยกพลาสติก รีไซเคิลอัตโนมัติ INSANE PLASTIC SORTING MACHINE

เครื่องแยกขยะอัตโนมัติ-แบบสายพาน

เครื่องแยกขยะอัตโนมัติ (INSANE PLASTIC SORTING MACHINE) เป็นอีกเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ถ้าใครกำลังมองหาโปรเจคทำกันอยู่ งานนี้คนตกงานอีกแล้ว นั้นคือเครื่องยแกขยะรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้ sensor ตรวจจับวัตถุ เพื่อแยกอัตลักษณ์ ว่าคืออะไรก่อน

จากนั้น ใช้ sensor ระบุพิกัด ว่าวิ่งมาอยู่ที่ตำแหน่งใด แล้วใช้แรงลมยิงข้ามไปอีกฝั่ง อย่างแม่นยำ

1 Like