ศึกษา IOT เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยครับ..ช่วยเหลือชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ

ศึกษา IOT เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยครับ…ช่วยเหลือชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ

ชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็เอามาแชร์กันนะครับ