อยากใช้ keypad 4*4 กับ appblynk ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

พอดีผมลองใช้ appblynk ในการทำโปรเจ็คควบคุมพวกรีเรย์ โดยควบคุมผ่านปุ่ม button ใน blynk ทีนี้ผมอยากจะลองเพิ่มอุปกรณ์จากภายนอกเข้าไปโดยใช้ Keypad 4*4 คือถ้ากด เลข1 ใน keypad ก็จะสั่งเข้าไปกดปุ่มแรกใน blynk เพื่อควบคุมรีเรย์ประมาณนี้ครับ พอมีแนวทางไหมครับ

จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากนัก แค่ใส่คั้งสั่ง บรรทัดเดียวเข้าไปใน if ว่าให้ปุ่ม blynk ที่ถูกกำหนดด้วย Virtual Pin เป็น HIGH = On หรือ LOw = Off นั้นเอง ส่วนภายในปุ่มจะให้ทำอะไรอีกนั้นก็ฉีกไปอีกประเด็นหนึ่ง ตัวอย่างคำสั่ง

void loop(){  
 

  char key = keypad.getKey();// Read the key

  if(key == '0'){ //เมื่อ กด 0 เข้าเงื่อนไขนี้

      Blynk.virtualWrite(V1, HIGH); //สั่งให้ปุ่มที่ถูกกำหนดบน app blynk ด้วย V1 On

  }

}

อ้างอิง

ถึงไหนแล้วครับ อัพเดตกันหน่อย