ระบบ login firebase เชื่อมยังไง

ทำ form สำหรับกรอกข้อมูลแล้วเหลือทำระบบไม่รู้ทำยังไง เมื่อกด login ด้วย email and google ให้ไปหน้าเว็บไซด์ที่ทำไว้แล้วและแสดงผลชื่อและรูปของ user ครับ

  1. form อะไรครับ
  2. ตัวระบบใช้ภาษาอะไร