การแปลง LoRaWAN Gateway ไปเป็น Protocol อื่นๆ

เราสามารถเชื่อมต่อเกตเวย์ LoRaWAN กับ helium network โดยแปลงเป็นฮอตสปอตไลท์ สามารถใช้ กับ Arduino/ESP ได้ด้วย

LoRaWAN กับ helium network