แจก Maker Nano Pi RP2040 ฟรี – กับกิจกรรม Giveaway Week 2022

หากคุณยังไม่มี บอร์ด Maker Nano Pi RP2040 ในมือนี่เป็นโอกาสของคุณ รางวัล 3 ของสัปดาห์, Maker Nano RP2040 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ @ 125 MHz พร้อม RAM 264KB internal RAM เป็นรุ่นอัพเกรดสำหรับ Arduino Nano /Maker Nano แต่ก็มีข้อแตกต่างที่แรงดันที่จ่ายและรับผ่าน I/O ของตัวบอร์ดรองรับเฉพาะแรงดัน 3.3V เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับแรงดัน 5V และ รองรับการใช้อินพุต ADC (แบบอะนาล็อก) ผ่าน 4 พิน I/O บนตัวบอร์ด (A0 – A3) ซึ่งแตกต่างกับ Arduino Nano ที่สามารถใช้งาน ADC ได้ถึง 8 พิน และรองรับการเขียนโปรแกรมด้วย micropython, circuitpython หรือภาษา C โดยใช้ C/C++ SDK อย่างเป็นทางการของ Raspberry Pi หรือ Arduino IDE ฉันได้รีวิววิธีใช้ Maker Nano RP2040 ด้วย CircuitPython โดยแ [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2022/11/11/maker-nano-pi-rp2040-giveaway-week-2022/