การแปลงเลขฐานดิจิตอลด้วย MS Excel

นานแล้วครับ ถือโอกาสเอามาลง เผื่อมีท่านใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้