วิธีลบค่า #N/A ใน Excel

ทีนี้มาดูวิธี Clear ค่า #N/A กันบ้าง กรณีที่เราเข้าสูตรแล้วเจอ #N/A แบบนี้

เราสามารถใช้สูตร =IFNA(ค่าหรือตำแหน่งของข้อมูล,ค่าที่ต้องการแทนที่) ได้

กรณีนี้ผมใช้ =VLOOKUP(A3,A5:B6,2,FALSE) จะขึ้น #N/A จากนั้นผมแทนที่ด้วย

=IFNA(VLOOKUP(A3,A5:B6,2,FALSE),"") แทนค่าเป็นแบบว่างเปล่า
=IFNA(VLOOKUP(A3,A5:B6,2,FALSE),0) แทนค่าด้วย 0

:warning: เราสามารถใช้สูตร IFERROR ได้เช่นเดียวกันครับ