มีใครเคยเขียน Node.js ส่งเข้า Google Sheets ปะครับ

มีใครเคยเขียน Node.js ส่งเข้า Google Sheets ปะครับ

อารมณ์ประมาณนี้รึป่าวครับ

ผมว่าง่ายดีนะ เอาไปผูกกับ Node js จบข่าว

ตอนเขียน Code นี้สิ ผมไม่รู้จะ ส่งค่าไปยังไง

ลองหาข้อมูลมาคุยกันดูครับ

น่าสนใจครับ :pray:

ตัวอย่างหน้าตาคำสั่งครับ

const axios = require('axios')

axios
 .post('https://whatever.com/todos', {
  todo: 'Buy the milk'
 })
 .then(res => {
  console.log(`statusCode: ${res.statusCode}`)
  console.log(res)
 })
 .catch(error => {
  console.error(error)
 })

หรือ

const https = require('https')

const data = JSON.stringify({
 todo: 'Buy the milk'
})

const options = {
 hostname: 'whatever.com',
 port: 443,
 path: '/todos',
 method: 'POST',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'Content-Length': data.length
 }
}

const req = https.request(options, res => {
 console.log(`statusCode: ${res.statusCode}`)

 res.on('data', d => {
  process.stdout.write(d)
 })
})

req.on('error', error => {
 console.error(error)
})

req.write(data)
req.end()
1 Like

พอจะมีเว็บให้ศึกษาปะครับ


ผมลองใช้เป็นตัวนี้ดูแต่ลองรัน code แล้ว error


มัน Error แบบนี้อะครับแก้ผมแก้ไม่ถูกเลย

ติดตั้งคำสั่งนี้แล้วใช่ป่ะครับ

npm install --save google-form-send

ติดตั้งแล้วครับผม

copy error มาวางหน่อย

มันไม่รู้จัก XMLHttpRequest คับ ตอนนี้ลงแล้วกำลังทดลอง

1 Like

1 Like

ขยายความวิธีแก้หน่อยครับว่า ต้องลงอะไรถึงแก้ได้

ได้แล้วสินะครับ ยอกเยี่ยม หัวไวมาก ได้อะไร เอามาแชร์กันหน่อยนะ :grin:

https://www.npmjs.com/package/xmlhttprequest
ผมไม่ได้ลงตัวนี้ ตัวเดียวเลย

1 Like

โหลดมาแล้ว install ยังไงครับ

npm i xmlhttprequest

เราติดตั้งไปในหน้า VS code เลยรึป่าวครับ หรือ cmd ของเครื่องเรา