ขอสอบถามการใช้ NodeMcu 4 ตัว ครับ

ถ้าจะใช้ Blynk 1 Project กับ NodeMCU 4 ตัว สามารถทำได้อย่างไรครับ
จะนำการใช้งานข้างต้นไปใช้กับ Google Assistant ควบคุมผ่านเสียง โดยจะใช้ esp-01 วางไว้แต่ละจุดครับ

ถ้า 1 project 1 key สามารถใช้ร่วมกัน 3 บอร์ดได้ แต่ละบอร์ดแยก Vpin คนละ pin สั่งงานแยกกันได้ครับ

พอมี example ไหมครับบ

ตัวที่1

char Relay1 = 12;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();     // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V1) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }void loop()
{
Blynk.run();

}

ตัวที่ 2

char Relay1 = 12;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();     // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V2) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }void loop()
{
Blynk.run();

}

ตัวที่ 3

char Relay1 = 12;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();     // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V3) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }void loop()
{
Blynk.run();

}

ตัวที่ 4

char Relay1 = 12;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth, server, port);
 Blynk.connect();     // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
} 

BLYNK_WRITE(V4) 
{
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(Relay1, HIGH);

 }else{
 digitalWrite(Relay1, LOW);

 }
 }void loop()
{
Blynk.run();

}

ทั้งหมดนี้ใช้ key เดียวกันเพียงแต่มีปุ่มหน้าแอพ 4 ปุ่มแต่ละปุ่มกำหนด Vpin ต่างกัน ในหน้าแอพนี้เราสามารถ on io เดียวกันทุกบอร์ดด้วยการกดปุ่ม ใครปุ่มมัน ซึ่งมันจะไม่ on พร้อมกัน

ขอขอบคุณมากๆ เลยนะครับ :pray::pray::pray: