ใช้งาน สักพักตัว nodemcu ก็ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับ เซิฟเวอร์ blynk ได้อะครับ

bug

(Jiraphat Jamprasert) #1

53844265_338678086765682_8407690840343838720_n
ตามภาพครับ แก้ปัญหายังไงครับ


(Permpol Thanapunnamas) #2

ลองเอา code ที่ใช้มาดูก่อนครับ


(Jiraphat Jamprasert) #4
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "e34c1b7758f5455380b1115740ddd65a";
char ssid[] = "ChromWifi";
char pass[] = "chrom1212312121";

//ส่วนของตัวแปร widgets LED
WidgetLED led1(V6);
#define BLYNK_GREEN   "#23C48E"
#define BLYNK_RED    "#D3435C"

//ส่วนของเซนเซอร์
#include "soliPH.h";
soliPH mysoliPH;

//ส่วนของระบบพื้นฐาน
#define relayA D5
#define relayB D6
#define relayC D7
#define relayD D8
#define relaySD D3
#define relaySU D4

//สว่นของตัวแปรที่ใช้งาน
int Type;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080); //เริ่มต้นการเชิ่อมต่อ
 //กำหนดระบบพื้นฐาน
 pinMode(relayA, OUTPUT);
 pinMode(relayB, OUTPUT);
 pinMode(relayC, OUTPUT);
 pinMode(relayD, OUTPUT);
 pinMode(relaySD, OUTPUT);
 pinMode(relaySU, OUTPUT);
 led1.on();
 led1.setColor(BLYNK_GREEN);
}

//การควบคุมทิศทางของรถ
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue1 = param.asInt();
 if (pinValue1 == 1) {
  digitalWrite(relayA, HIGH);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, HIGH);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
 else {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
}
BLYNK_WRITE(V2)
{
 int pinValue2 = param.asInt();
 if (pinValue2 == 1) {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, HIGH);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue3 = param.asInt();
 if (pinValue3 == 1) {
  digitalWrite(relayA, HIGH);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
}
BLYNK_WRITE(V4)
{
 int pinValue4 = param.asInt();
 if (pinValue4 == 1) {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, HIGH);
  digitalWrite(relayC, HIGH);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
 else {
  digitalWrite(relayA, LOW);
  digitalWrite(relayB, LOW);
  digitalWrite(relayC, LOW);
  digitalWrite(relayD, LOW);
 }
}

//TEST
BLYNK_WRITE(V10) {
 switch (param.asInt())
 {
  case 1: // Item 1
   Type = 1;
   Serial.print("ดินร่วน , ");
   //Serial.println(Type);
   break;
  case 2: // Item 2
   Type = 2;
   Serial.print("ดินเหนียว , ");
   //Serial.println(Type);
   break;
 }
}

void loop() {
 Blynk.run();
}

(Permpol Thanapunnamas) #5

ลองเพิ่มคำสั่ง ที่วงไว้ใน void setup{ }

ดูครับ


(Permpol Thanapunnamas) #6

ได้หรือ ไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ


(Jiraphat Jamprasert) #7

ครับ รอกลับถงึบ้านก่อนนะครับ เดียวรายงานอีกที่


(Jiraphat Jamprasert) #8

ลองแล้วนะครับ มันก็ยังติดๆ หลุดๆ อยู่เหมือนเดิม


(Permpol Thanapunnamas) #9

แคปหน้านี้มาดูหน่อยครับ


(Jiraphat Jamprasert) #10


(Permpol Thanapunnamas) #11

Project อื่นเป็นไหมครับ

ไม่งั้นลอง gen token keys ใหม่


(Permpol Thanapunnamas) #12

ถ้ายังไม่ได้อีกก็เปลี่ยนมาใช้ชุดคำสั่งนี้แทนดู

ตัดบรรทัดนี้ออก

อย่าลืมประกาศตัวแปร server กับ port ด้วย


(Jiraphat Jamprasert) #13

ลองแล้วนะครับ ก็ยังหลุดๆ อยู่ เดียวผใลองเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ก่อนนะครับ


(Permpol Thanapunnamas) #14

ผมว่าเป็นที่ เน็ตที่ใช้แล้วละครับ ผมใช้โค้ตนี้ก็ใช้งานได้ปกติทิ้งไว้เกือบ ชม. ไม่มีหลุดเลย


(Permpol Thanapunnamas) #15

ผมตั้งขอสังเกตุว่า

ถ้าเวลาในการ ping น้อย นั้นคือเน็ตเร็วเสถียร แต่ถ้าเวลาในการ ping มาก เน็ตช้าไม่เสถียร

จากที่กล่าวมาทำให้เกิด error login timeout ขึ้นเพราะมันใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับ server นานเกิดไปจึงทำการเชื่อมต่อใหม่เรื่อยๆ ตามภาพซ้าย


(Jiraphat Jamprasert) #16

ครับ​ แก้ปัญหาได้ละ​ เป็นที่เน็ต​ ใข้เน็ตมือถือแล้วปล่อย


(Permpol Thanapunnamas) #17

ของเดิมใช้เน็ตอะไรปล่อยครับ กี่เม็ก อยากรู้ว่าตอนนี้ที่ได้ ping เท่าไหร่


(Jiraphat Jamprasert) #18

เน็ตมือถือ​ ของ​ AIX โปร​ 19
บาท​ 300MB ลดสปีดเมื่อหมด​ ลองเอาเอามาเชื่อมกับเน็ต​ รร​ ก็ดีขึ้น​ แต่ก็เป็นครั้งคราวแต่ไม่บ่อยมากเท่าเน็ตมือถือ​


(Permpol Thanapunnamas) #19

ค่า ping ได้เท่าไหร่ครับหลังเปลี่ยน


(Jiraphat Jamprasert) #20

223 -​563​ ประมาณ​นี้ครับ


(Permpol Thanapunnamas) #21

โอเคครับ ลองดูว่าเป็นอีกไหม