ขอสอบถามหน่อยคับ NodeMcu esp8266

ถ้าต้องการแสดงสถานะว่า Connected Wifi
ขึ้น led ต้องเขียน code ยังไงอะคับ

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid   = "Surachet";
const char* password = "11110000";

int Led1 = 0;
WiFiClient client;
void setup() {
 
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting...");
pinMode(Led1, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
  Serial.println("WiFi connected"); 
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
 
}
long rssi;
int rssiled;

void setup() { }

void loop() {
 rssi = WiFi.RSSI();

  rssiled = ((((rssi * 100) / -127) - 100) * -1);// ทำให้เป็น % ความแรงของ WiFi จะดูง่ายกว่า

  if (rssi < 0 ) {
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 60%
   if (rssiled >= 60 ) {
    
    delay(100);

   } else {
    
    delay(100);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi >= 50%
   if (rssiled >= 50 ) {

   
    delay(100);

   } else {
    
    delay(100);

   }
   //เชคระดับสัญญาณ WiFi 0-30%
   if (rssiled >= 30 ) {
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.write(1);
    pcf8574_1.digitalWrite(P2, 0);
    delay(100);


   } else {
    
    delay(100);
   }
  }

  //Serial.println(rssi);
  if (rssi == 0 ) {
   
   delay(100);

  }


  delay(1000);
 
}

ผมมีแค่ แสดงระดับสัญญาณ 3 ระดับครับ ถ้าไม่มี WiFi ทุกหลอดจะดับ แต่ถ้ามีสัญญาณ WiFi หลอดจะติดตามความแรงของสัญญาณ WiFi ครับ

1 Like

ขอบคุณคับ คือต้องกำหนดแบบนี้ใช่ไหมคับ ไม่มีแบบอื่นแล้วใช่ไหมคับ🙏

เท่าที่ผมใช้อยู่ครับ ลองเอาไปผนวกกันดู

ขอบคุณคับ :pray: