ทำไม OrientationBuilder ไม่ return portrait

คือ ผมอยากให้เมื่อทำแนวนอนมันreturn landscape

Widget landscape() {
   return Align(
    alignment: Alignment(0, -0.150),
    child: GestureDetector(
     onTap: () {
      onIconPressed();
     },
     child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(right: 3.0),
      child: Container(
       width: 35,
       height: 110,
       color: Colors.orangeAccent,
       child: Align(
        alignment: Alignment.centerRight,
        child: Padding(
         padding: const EdgeInsets.only(right: 3.0),
         child: CircleAvatar(
          backgroundColor: Colors.white,
          radius: 15,
          child: Center(
           child: Image.asset(
            'images/basketball.png',
            height: 25,
           ),
          ),
         ),
        ),
       ),
      ),
     ),
    ),
   );
 }

ทำแนวตั้งreturn portrait

Widget portrait() {
  return Align(
   alignment: Alignment(0, -0.575),
   child: GestureDetector(
    onTap: () {
     onIconPressed();
    },
    child: Padding(
     padding: const EdgeInsets.only(right: 3.0),
     child: Container(
      width: 35,
      height: 110,
      color: Colors.orangeAccent,
      child: Align(
       alignment: Alignment.centerRight,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.only(right: 3.0),
        child: CircleAvatar(
         backgroundColor: Colors.white,
         radius: 15,
         child: Center(
          child: Image.asset(
           'images/basketball.png',
           height: 25,
          ),
         ),
        ),
       ),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }

แต่ตอนนี้จะแนวตั้งแนวนอน reture แต่ landscape ครับ

OrientationBuilder(
        builder: (context, orientation){
         if (orientation == Orientation.portrait){
          return portrait();
         }
         else{
          return landscape();
         }
        },

       ),

ลองหาข้อมูลมาคุยกันหน่อยครับ

1 Like

ผมลองโพทถามในกลุ่มเฟสบุ๊กไปได้คำแนะนำมาอย่างนี้ครับแต่แต่ไใ่แน่ใจที่ผมเข้าใจเข้าใจถูกรึปล่าว

ที่ผมแก้ไปคือไปใช้? : แทนแต่ผลก็เหมือนเดิมครับ

ลองเอาข้อมูลที่มีมาประยุกค์ดูครับ

1 Like