ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso)

ชื่อเต็มคือ ปาโบล รุยซ์ ปีกัสโซ (Pablo Ruiz Picasso) เขาโลดแลนอยู่ในช่วง 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ถึง 8 เมษายน ค.ศ. 1973 เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขว้างว่าเขานั้นเป็น จิตกรคนสำคัญของโลก เรื่องจากมีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ด้วยความสามารถของเขา ได้คิดค้นและถ่ายทอดศิลปะออกมาได้หลายรูปแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) และประติมากรรมประกอบขึ้นรูป (Constructed Sculpture)

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ส่งเสริมให้เขา รักในงานจิตกร นั้นก็คือการได้เห็นพ่อของเขาสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ยังเด็ก พ่อของเขาก็ส่งเสริมเขาตั้งแต่ยังเด็กเช่นกัน ทำให้เขาสามารถ วาดภาพที่สวยงาม ออกมาได้ ตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ปี เท่านั้น

ผลงานของเขามีด้วยกันหลายยุค หลายสมัย ขึ้นอยู่กับว่า ช่วงนั้นเขาจะได้รับอิทธิพล อะไร

ยุคสีน้ำเงิน (Blue Period ระหว่างปี ค.ศ.1901–1904)

Blue Period1

Blue Period2

ยุคอิทธิพลแอฟริกัน (African Influence ระหว่างปี ค.ศ. 1907–1909)

African Influence1

African Influence2

ยุคคิวบิสม์ (Cubism ระหว่างปี ค.ศ. 1909–1917)

Cubism1

Cubism2

ยุคคลาสสิกใหม่ (Neoclassicism ระหว่างปี ค.ศ 1918–1925)

Neoclassicism1

Neoclassicism2

Eng

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up

Thai

เด็กทุกคนล้วนเป็นศิลปิน ปัญหาคือทําอย่างไรให้ความเป็นศิลปินนั้นยังคงอยู่เมื่อเขาเติบใหญ่