หาเมนู Partition Scheme Tools บบ Aduino IDE ไม่เจอครับ

สวัสดีครับ ตอนผมอัพโค้ดลงบอร์ดมีerrorขึ้นว่า Sketch too big


เลยไปหาในเว็บฝรั่งเค้าบอกว่าให้ไป ที่ Tools> Partition Scheme tool แต่ของผมมันไม่มีเมนูนั้นอะครับทำไงดีครับ
ลองทำตามเว็บนี้แล้ว

Partition Scheme definitions for esp32doit-devkit-v1 board · Issue #1906 · espressif/arduino-esp32 · GitHub

ก็ยังไม่ขึ้นครับ ผมใช้ BLE library กับ wifi libraryด้วย

ถ่ายบอร์ดมาดูหน่อยครับ