เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Portable generator) คืออะไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กจะได้ไฟฟ้าออกมา ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ได้กำลังไฟฟ้าออกมาใช้งานเต็มที่ มีขนาดตั้งแต่ 5-10 kVA. ใช้เครื่องยนต์ชนิดเบนซิล หรือดีเซลหมุน 3,000 รอบ/นาที เป็นตัวขับเคลื่อน

motor1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยหัวกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์แหล่งเชื้อเพลิงและเต้าเสียบไฟสำหรับใช้งาน และจะขออธิบายหลักการทำงานอย่างง่ายที่สุด

มอเตอร์ที่กำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานมอเตอร์จะให้กำเนิดไฟฟ้าออกมา โดยมีเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น เบนซิน ก๊าซธรรมชาติ หรือดีเซล เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานกล เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเครื่องโดยปกติแล้วจะเป็นแบบวาล์วแบบ 4 จังหวะซึ่งมีแรงม้าที่แตกต่างกันจะให้พลังงานทางกลที่จำเป็นไปยังเพลาซึ่งต่อกับมอเตอร์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้า มีตัวควบคุมความเร็วให้คงที่ (governor) จะควบคุมความเร็วของการปั่นเพลา จากนั้นมอเตอร์ที่กำเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเต้าเสียบเพื่อนำไปใช้งานต่อไป