คอร์สเรียน Programming ฟรี ไม่ตกเทรนอาชีพ โดย linkedin

มีคอร์สเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมฟรี แบบไม่ตกเทรนสายอาชีพที่มีความต้องการของตลาดสูง เช่น Software developer (22.7 ล้านตำแหน่ง) เน้นเรียนเกี่ยวกับ Programming, storage, networking, security, and deployment; HTML, CSS, SQL, Javascript, Python.

IT administrator (3.9 ล้านตำแหน่ง) เรียนเกี่ยวกับ Manage systems, subscriptions, configuration, and identity; Windows Server, Active Directory.

Customer service specialist (4.2 ล้านตำแหน่ง) เรียนเกี่ยวกับ Customer satisfaction & experience, data entry, CRM, admin analysis.

Project manager (3.9 ล้านตำแหน่ง) เรียนเรื่อง Program management, process improvement, project performance.

เป็นต้น

คอร์สเรียน Programming ฟรี5

ตัวอย่าง คอร์ส html

1 Like