ขอความรู้ เรื่อง PWM และ BLYNK หน่อยครับ

 1. พอดีว่าต้องการทำเกี่ยวกับ การหรี่ไฟ โดยใช้หลอดไฟ DC ( แบบ dimming ) แล้ว
  ถ้านำมาใช้กับ BLYNK ต้องเริ่มศึกษาที่ตรงไหนก่อนครับ โดยผมจะทำให้มันหรี่ผ่าน BLYNK
  โดยใช้ Slider bar ครับ เชื่อมต่อกับ PWM Dimming Adjust 220V Module
 2. อยากหาช่องทางศึกษาการเขียนโค้ด ส่งค่า ของ Slider bar ครับ แบบ ไม่ใช้การกำหนดค่าตายตัวสามารถเลื่อนได้ตามแถบ Slider
  ** พยายามศึกษาดูแล้วครับ เข้าใจแค่พื้นฐาน อยากเข้าใจให้ตกผลึกครับ *

ขอดูอุปก่อนเราหน่อยว่ามีอะไรบ้าง

มีอุปกรณ์ 4 อย่างครับ

 1. esp8266
 2. PWM Dimming Adjust 220V Module
 3. หลอด LED MR16 Dimmable หรี่แสงได้ 220v 7w
 4. สายไฟปลั๊กทั่วไป

module หลอดไฟ1 หลอดไฟ2

แหล่งที่มารูป

1 Like