สอบถามโมดูลที่ วัดแรงดันที่เป็นสัญญาณ PWM

ผมใช้โมดูลวัดแรงดัน 0-24 Volt เพื่อวัดแรงดัน แต่พอดีมีการปรับแรงดันแบบ PWM โดย ตัวขับมอเตอร์ BTS 7960 ทำให้ตัวเซ็นเซอร์วัดได้แค่ 12 กับ 0 V ครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีการวัดวิธีอื่นไหมครับ ขอบคุณครับ

!

ลอง pzem หรือยังครับ อันนี้ตัวอย่าง

ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย บางทีเห็นแวบๆ แล้วลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ตอบ :sweat_smile: