PZEM004 ไม่มีค่าพลังงานไฟฟ้าออกมา

เปิดมอนิเตอรแล้วไม่มีค่าพลังงานออกมาคับ ถ้าเป็นแบบนี้ เป็นที่ esp8266 หรือเป็นที่ โมดูลวัดค่าพลังงานไฟฟ้าคับ

ถ่ายวิธีการต่อมาดูด้วยครับ

สายน้ำเงินต่อ 5v สายม่วงต่อ gnd สาย tx ต่อ D3 สาย rx ต่อ D4
สายน้ำเงินต่อ 220v สายเหลืองต่อ N

#include <PZEM004Tv30.h>
 
PZEM004Tv30 pzem(D3, D4);
 
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
float voltage = pzem.voltage();
if(voltage != NAN){
Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
} else {
Serial.println("Error reading voltage");
}
 
float current = pzem.current();
if(current != NAN){
Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
} else {
Serial.println("Error reading current");
}
 
float power = pzem.power();
if(current != NAN){
Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println("W");
} else {
Serial.println("Error reading power");
}
 
float energy = pzem.energy();
if(current != NAN){
Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy,3); Serial.println("kWh");
} else {
Serial.println("Error reading energy");
}
 
float frequency = pzem.frequency();
if(current != NAN){
Serial.print("Frequency: "); Serial.print(frequency, 1); Serial.println("Hz");
} else {
Serial.println("Error reading frequency");
}
 
float pf = pzem.pf();
if(current != NAN){
Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
} else {
Serial.println("Error reading power factor");
}
 
Serial.println();
delay(2000);
}

วางโค้ตด้วยครับ

กระทู้นี้เป็นไงบ้างครับ อัพเดทกันหน่อย

แก้ไขได้แล้วคับ เกิดจากแหล่งจ่ายไฟไม่พอแรงดันขึ้นลงตลอดเวลา

เยี่ยมเลยครับ