เหตุผลว่าทำไมเราต้องทำ Relay Module ขึ้นมาใช้เอง

ข้อมูลชุดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับช่วยๆ กัน

หลังจากที่ ผมซื้อโมดูลรีเลย์ 5 โวลต์มาใช้เองอยู่บ่อยๆมันทำให้ผมพบข้อจำกัดในลักษณะหนึ่งคือ ขนาดของ Relay module ไม่สามารถใส่เข้าไปในพื้นที่ตามลักษณะงานที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะประกอบวงจร Relay เองได้ ในลักษณะที่ตรงกับพื้นที่หน้างานก็สามารถที่จะลดพื้นที่ลงไปได้
ดังนั้นจึงได้ศึกษาข้อมูลของวงจรรีเลย์โดยได้ข้อมูลมาดังนี้

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1i7s1xP6av8

จึงได้ได้ลักษณะไดอะแกรมการต่อของรีเลย์ 1 ชุดดังนี้ (แบบที่ใช้ Optically isolated)

จากไดอะแกรมจะได้ รายการอุปกรณ์ทั้งหมด แต่รายการของไดโอดไม่ได้ระบุไว้ จากที่เช็คดูในคลิป เขาใช้ ไดโอด 1N4007 ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ไดโอดหมายเลขอื่นได้แต่จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่ทำ

จากข้อมูลที่ศึกษามาเกี่ยวกับ รายละเอียดหมายเลขของไดโอด
เบอร์ของ ไดโอด จะบอกว่าตัวมันสามารถรับแรงดันและกระแสให้ไหลผ่านตัวมันได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเบอร์ของไดโอด ยกตัวอย่างเช่น

เบอร์ แรงดัน (Volt) กระแส (A)
1N4001 50 1
1N4007 1000 1
1N5402 200 3

ไดโอด Diode เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยทั่วไปจะมีขาอยู่ 2 ขาคือ ขา A (อาโนด) และ ขา K (คาโทด)
การต่อใช้งานสามารถต่อได้ 2 แบบคือการต่อแบบ ไบอัสตรง และ แบบไบอัสกลับ

 • การต่อแบบไบอัสตรง จะทำให้กระแสสามารถไหลผ่านตัวไดโอดได้
 • การต่อแบบไบอัสกลับ ไดโอดจะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน โดนมีค่าความต้านทานสูงาก

ดังนั้นถ้าไม่มีไดโอดหมายเลข 1N4007 ก็สามารถใช้ไดโอดหมายเลข 1N4001 ได้เพราะถ้าเราดูแรงดันก็ไม่น่าจะเกิน 50 V อยู่แล้ว

 ทำไมถึงคิดเช่นนั้นถ้าไม่มีสเปคเลย ผมมีอีก 1 Diagram ที่ใช้ ไดโอดหมายเลข 1N4001 เป็นการยืนยันว่าใช้ได้

(แบบที่ไม่ใช้ Optically isolated ก็คือแบบธรรมดา)

ดูสเปกกันสักนิด

 1. Peak Repetitive Reverse Voltage

  VRRM คือ ค่าแรงดันไบแอสกลับสูงสุดที่เกิดทุกไซเคิลของไฟฟ้ากระแสสลับ (Maximum
  PeakRepetitive Reverse Voltage) หรือค่า PIV ที่ไดโอดท างานได้โดยไม่ชำรุดเช่น ไดโอดเบอร์ 1N4001
  คือ 50 V และ 1N4007 คือ 1 kV ส่วนเบอร์ 1N5400 คือ 50 V และ 1N5408 คือ 1 kV

 2. Working Peak Reverse Voltage
  VRWM หรือ VR คือแรงดันไบแอสกลับสูงสุดที่ไดโอดทนได้ เช่นเบอร์ 1N4001
  มีค่า 50 โวลต์ หรือ 1N4005 มีค่า 600 โวลต์ เป็นต้น

DC Blocking Voltage
VR คือ ค่าแรงดันไบแอสกลับสูงสุดที่ไดโอดทนได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย

Io คือ ค่ากระแสเฉลี่ยกระแสสูงสุดที่ไหลผ่านไดโอดเมื่อได้รับไบแอสตรง
Ifsm คือ ค่ากระแสชั่วขณะสูงสุดไม่เกิน 8.3 มิลลิวินาที ทางด้านไบแอสตรง ซึ่งไดโอดทนได้
โดยไม่ได้รับความเสียหาย

ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการนำไปประกอบเป็น Relay Module ได้

Relay ที่ผมต้องการใช้ในการลดพื้นที่งาน จะมีลักษณะตามตามภาพ แต่หน้า contact จะสามารถรับค่ากระแส AC ได้ 5A และ Contact 1 ชุด จะมีเฉพาะ COM กับ NO เท่านั้น ซึ่งตามลักษณะงานก็เพียงพอแล้ว

POWER RELAY 1 POLE - 3A/5A Slim Type Relay FTR-F3 Series
ใช้รุ่น F3AA005E

image

ส่วนหนึ่งคือเรื่องของ pcb ที่ผมเองไม่สามารถที่จะทำลายวงจรลงไปในแผ่นพิมพ์ได้ จึงต้องหาแผ่น pcb แบบอเนกประสงค์ ซึ่งขนาดจะไม่ตรงกับความต้องการ ก็ไปเจอแผ่น pcb ในลักษณะนี้อยู่ก็เลยคิดว่าจะลองสั่งมาใช้งานดูว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการลดพื้นที่ลงไปได้หรือไม่

ออ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ led ที่แสดงสถานะการทำงานของ Relay เราสามารถดึงมาไว้ที่ หน้าตู้ได้เลย ไม่ต้องเปลือง I/o ของ contrller

ก็ต้องลองดูกันครับ เก็บไว้เป็นข้อมูล เวลาหาก็เจอง่าย

2 Likes

ถ้าlสามารถเลือก Input แบบ Active Low หรือ Active High ได้ด้วยนี่ ครอบคลุม งานได้เลยนะครับ

ความเห็นส่นตัวครับ :heart_eyes: