โมดูล RFID แบบความถี่ต่ำ RDM6300 125Khz RFID Card Key ID Reader Module ทำงานเองโดยยังไม่ได้สแกนครับ

พอ ผมใช้ โมดูล RFID แบบความถี่ต่ำ RDM6300 125Khz RFID Card Key ID Reader Module
แล้วอยู่ๆ มันก็ทำงานเอง โดยมันอ่านค่า บัตรล่าสุดครับ เกิดจากอะไรหรอครับ พอมีคำแนะนำไหมครับ

ต้องเอาโค้ตที่ใช้มาดูด้วยครับ