ทำโปรเจค เกี่ยวกับ ระบบ Rfid

Rfid ระยะไกล 10 เมตร หรือ ที่ไว้ใช้ติดรถรางกับป้ายรถเมล์ มีแบบไหนบ้างคะ

RFID แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ครับ

  1. LF 125 KHz(Low Frequency) ระยะในการอ่าน 0 – 10 cm มักใช้กับ ระบบกรประตู หน้าต่าง ทั่วไป(ประตูหอพัก)

  2. HF 13.56 MHz(High Frequency) ระยะในการอ่าน 0 – 30 cm มักใช้กับการ tag สินค้า หรืออุปกรณ์ ตามห้าง

  3. UHF 869.5 MHz(Ultra-High Frequency) ระยะในการอ่าน 1 – 10 M ใช้กันในระกับองค์กร ใหญ่ ๆ