ทดสอบโค้ดควบคุมแขนกล Robot Arm ด้วย Arduino แบบ multitask

ตัวอย่างโค้ด ควบคุมเซอร์โว2ตัว แบบ multitask

 //ควบคุม servo แบบ multitask
 // https://www.youtube.com/watch?v=7h69Lf8wacw 

#include <Servo.h> 
 Servo myservo_1;//สร้าง ออปเจ็ต
 Servo myservo_2;

 int potpin_1 = A0;//สร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่า อานาล็อก  
 int potpin_2 = A1;
 
 unsigned long last_time_1 = 0;  
 unsigned long last_time_2 = 0;
 unsigned long preiod_1 = 15;  
 unsigned long preiod_2 = 20;
 
 int val1,val2,val_1,val_2;
 
 void setup(){
 
 myservo_1.attach(9); 
 myservo_2.attach(11);
 
 }
 
 void loop(){
 
 servo_180();
 servo_90();
 
 }
 
 void servo_180(){
 
 if(millis() - last_time_1 >= preiod_1 ){ 
 
 last_time_1 = millis();
  
 val1 = analogRead(potpin_1);
 val_1 = map(val1,0,1023,0,180);
 myservo_1.write(val_1);
  
  }
  
 }    
 
 void servo_90(){
 
 if(millis() - last_time_2 >= preiod_2 ){ 
 
 last_time_2 = millis();
   
  val2 = analogRead(potpin_2);
  val_2 = map(val2,0,1023,0,180);
  myservo_2.write(val_2);
   
  }
   
 }

โค้ดนี้ใช้ควบคุมเซอร์โวทำงานพร้อมกัน ข้อสังเกตุ โค้ดนี้จะไม่มี คำสั่ง delay()
กำลังศึกษาเพื่อนำมาใช้กับโค้ดในกระทู้เก่า
1 Like

น่าสนใจมาก รอติดตามครับผม

คาเฟ่น้ำอ้อยคลอง11มีหุ่นยนต์ให้เล่น

เครื่องในแขนกลก่อนปรับปรุง


1.จุดต่อเซอร์โวเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณเซอรฺโว

2.socket ของบอร์ตardoino pro mini ต้านหน้าและหลัง

3.ตัวแปลงไฟ 12VDC TO 7.2 VDC สำหรับ servo high torque

4.ตัวจ่ายไฟ 12 VDC TO 5 VDC สำหรับ บอร์ต

จะล้ำเกินไปแล้วนะครับ 555

รอปรับปรุงอีกครั้งเร็วๆนี้ครับ :smiley:

1 Like

รอติดตามชมครับผม

waiting gif GIF