Run ระบบ SmartFarm แต่ติดปัญหา Guru Meditation Error(ตามรูป) มีวิธีแก้ไขยังไงครับ

Task5 เขียนอะไรไว้บ้างครับ เหมือนมันติดอยู่ในลูปนี้


เหมือนจะมีปัญหาตรงที่วงไว้ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน Timewatering = 15000

PortTICK เท่าไหร่

ในโค้ดไม่มีการกำหนดค่า portTick เลย โค้ดนี่ผมศึกษามาจากโปรเจค" ใส่ใจ " ของคุณวิสิทธิ์ เวียงนาค

จุดนี้ Timewatering/portTICK_PERIOP_MS มันเป็นการตั้งเวลาครับ เวลาที่ตั้งมันอาจจะนานไปทำให้ loop มันหน่วงรออยู่ต้องนี้ มันเป็นตอนไหน ตอนเริ่มโปรแกรมเลยรึป่าว

เป็นช่วงที่กำลังรดน้ำเสร็จครับ แล้วก็จะขึ้น error

ตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ครับ

15 วินาที(15000) ครับ

ลองตั้งให้น้อยที่สุดครับ หรือลดมาครึ่งหนึ่งก็ได้ ดูว่ามันจะหายไหม

ยังขึ้น error เหมือนเดิมครับ ผมลองที่ 1000 , 7500 ขึ้นเหมือนเดิมครับ

ตรงจุดนี้หมายความว่ายังไงครับ มีผลเกี่ยวกับปัญหาข้างต้นไหมครับ
Screen Shot 2563-07-11 at 11.31.03

xTaskCreate ( 
          vTaskCode,    / * ฟังก์ชั่นที่ใช้งาน * /
          "NAME",      / * ชื่อข้อความสำหรับงาน * / 
          STACK_SIZE,    / * ขนาดสแต็กเป็นคำไม่ใช่ไบต์ * / 
          (void *) 1,   / * Parameter ที่ส่งผ่านไปยังงาน * / 
          tskIDLE_PRIORITY, / * ลำดับความสำคัญที่จะสร้างงาน * / 
          & xHandle);   / * ใช้เพื่อส่งผ่านหมายเลขอ้างอิงของงานที่สร้างขึ้น * /