แจก Seeed XIAO BLE ฟรี – กับกิจกรรม Giveaway Week 2022

หากคุณยังไม่มี บอร์ด Seeed XIAO BLE ในมือนี่เป็นโอกาสของคุณ รางวัลที่ 4 ของสัปดาห์ คือ บอร์ด Seeed XIAO BLE มีไมโครคอนโทรลเลอร์ Nordic Semi nRF52840 Bluetooth 5.0 บอร์ด Seed XIAO BLE เป็นบอร์ดขนาดเล็ก สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino, MicroPython และ CircuityPython และมีส่วนหัว 2 x 7 พินสำหรับ GPIO สิ่งที่ใหม่สำหรับบอร์ดนี้คือการเชื่อมต่อไร้สาย, เซ็นเซอร์ และวงจรชาร์จแบตเตอรี่ เราได้จัดกิจกรรม Giveaway Week 2022 – รับบอร์ด Seeed XIAO BLE จำนวน 1 บอร์ด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยวิธีการใส่ชื่อจังหวัดที่คุณอยู่ที่คอมเมนต์ใต้บทความนี้ อาจจะอธิบายว่าจะนำ XIAO BLE ไปใช้ทำอะไรด้วยก็ได้หรือไม่อธิบายก็ได้เงื่อนไขอื่นๆ  มีดังนี้ 1 คนต่อ 1 คอมเมนต์ เท่านั้น กิจกรรมนี้เริ่มวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2022/11/13/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81-seeed-xiao-ble-%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-giveaway-week-2022/