ระยะสาย Sensor DHT22 ต่อไกลสุดประมาณเท่าไหร่ครับ

การสื่อสาร 1 wire ไม่สามารถส่งได้ไกลครับ จะเกิดการกวนจากสัญญาณภายนอก ทำให้ได้ข้อมูล เพี้ยน
ถ้าต้องการ สื่อสารระยะไกลแบบใช้สาย ควรใช้การสื่อสารแบบ RS485 หรือ 4 - 20 mA ครับ
ถ้าแบบไร้สาย ก็ WiFi ที่อยู่ในตัว ESP8266

ลองศึกษาดูครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองศึกษาดูครับ

ขอบคุณครับ เดี๋ยวศึกษาตามที่แนะนำครับ

ถ้าอยากได้ไกล ลองศึกษา ตัวนี้ดู ราคาอาจจะสูง แต่ระยะทางในการสือสาร จาก Data Sheet บอกว่า ไกลได้ถึง 1300 m (จากคู่มือนะ)

เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิและ ความชื้นในอากาศ AM2315 Datasheet

การสื่อสารจะเป็นแบบ I2C

ขอบคุณที่แนะนำครับ