เชื่อมต่อ Server 10 ล้านไม่ได้ครับ

เชื่อมต่อ Server 10ลา้นไม่ได้ครับ ขึ้นแต่ No Server Connection ครับ แต่พอนำtoken มาใส่ Server เดิม ออนไลน์ไดครับ รบกวนด้วยครับ

Server เข้าได้ปกติครับแคปหน้านี้มาดูหน่อยว่าตั้งค่าก่อนเข้าถูกไหม