ทำไหมปรับเป็น Sktch+WiFi Settingsc แล้วทำไมขึ้นแบบนี้ครับ


ใครพอช้วยได้บ้างครับ

ปรับตรงไหนไปครับ แล้วใช้บอร์ดอะไรถ่ายมาดูหน่อย