ขอโค๊ด smartfarm ที่ควบคุมการรดน้ำ ควบคุมความชื้นดิน อุณหภูมิอากาศ ผ่าน blynk กำลังจะทำโปรเจคเรื่องนี้

ขอโค๊ด smartfarm ที่ควบคุมการรดน้ำ ควบคุมความชื้นดิน อุณหภูมิอากาศ ผ่าน blynk กำลังจะทำโปรเจคเรื่องนี้

ลองตามไปศึกษาทำความเข้าใจดูครับ