รวมไฟล์ .stl จากกระทู้ทำแขนกล

ท่านใดที่อ่านผ่าน กระทู้แขนกล มาแล้วจะเห็นว่ามีไฟล์ที่เป็น SolidWork แจกอยู่แต่หากจะนำไปพิมพ์ 3D อาจจะต้องแปลงกันเสียก่อน กระทู้นี้เลย เอาไฟล์ที่แปลงเป็น .stl มารวมไว้

Assem1.5 - Axis_4.2mm-1.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_4.2mm-3.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_4.2mm-4.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_4.2mm-5.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_4.2mm-6.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_4.2mm-7.STL (20.8 KB)
Assem1.5 - Axis_16.0mm-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Axis_16.0mm-2.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Axis_16.5mm-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Axis_18.0mm-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Axis_20.0mm-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Base_motor_gripper-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Base2_motor_gripper-1.STL (12.6 KB)
Assem1.5 - Biela_Gripper-1.STL (33.1 KB)
Assem1.5 - Biela_Gripper-2.STL (33.1 KB)
Assem1.5 - Biela_link1-2.STL (29.8 KB)
Assem1.5 - link_tensor1-1.STL (30.4 KB)
Assem1.5 - link_tensor2-1.STL (30.4 KB)
Assem1.5 - link_tensor3-1.STL (35.4 KB)
Assem1.5 - link1-1.STL (25.1 KB)
Assem1.5 - link1-2.STL (25.1 KB)
Assem1.5 - link2-1.STL (38.0 KB)
Assem1.5 - link2-2.STL (38.0 KB)
Assem1.5 - Par_motor_gripper-1.STL (42.1 KB)
Assem1.5 - Servo_motor-1.STL (42.8 KB)
Assem1.5 - Servo_motor-2.STL (42.8 KB)
Assem1.5 - Servo_motor-4.STL (42.8 KB)
Assem1.5 - Servo_motor-5.STL (42.8 KB)
Assem1.5 - Slider_inside_gripper-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Slider_outside_gripper-1.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Slider_outside_gripper-2.STL (14.9 KB)
Assem1.5 - Supor_links-1.STL (21.4 KB)
Assem1.5 - Supor_links-2.STL (21.4 KB)
Assem1.5 - Supor_links2-2.STL (21.2 KB)
Assem1.5 - suport_all-1.STL (111.8 KB)
Assem1.5 - suport_base-1.STL (27.4 KB)
Assem1.5 - suport_base-2.STL (27.4 KB)
Assem1.5 - suport_base-3.STL (27.4 KB)
Assem1.5 - suport_base-4.STL (27.4 KB)
Assem1.5 - Suport_lateral_motor_gripper-1.STL (38.8 KB)
Assem1.5 - Suport_lateral_motor_gripper-2.STL (38.8 KB)
Assem1.5 - suport_motors_links-1.STL (25.1 KB)
Assem1.5 - suport_motors_links-2.STL (25.1 KB)
Assem1.5 - Support_eje_gripper-1.STL (16.1 KB)
Assem1.5 - Support_motor_rotation-1.STL (67.1 KB)
Assem1.5 - Support_pin_slider_gripper-1.STL (1.4 KB)
Assem1.5 - Support_pin_slider_gripper-2.STL (1.4 KB)
Assem1.5 - Support_side_slider_gripper-1.STL (11.0 KB)
Assem1.5 - Support_side_slider_gripper-2.STL (11.0 KB)
Assem1.5 - Support_slider_gripper-1.STL (11.8 KB)
Assem1.5 - T_top-1.STL (44.0 KB)