ดิจิทัลทีวี ส่งผลกระทบต่อ ตลาดเทคโนโลยี อย่างไร


(Easy_Article) #1


ตลาดเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าได้มีดิจิทัลทีวีเข้ามาแทรกแซงกินส่วนแบ่งทางการตลาดไปมากกว่าทีวีที่มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ประเภทอื่นๆสักพักแล้ว เนื่องด้วยคุณภาพในการส่งวิดีโอและเสียงด้วยคลื่นสัญญาณภาคพื้นดินที่สั้นกว่า ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าวิดีโอและเสียงดีกว่าการรับส่งสัญญาณทีวีประเภทอื่นมากๆ ดังนั้นคนจึงหันมาใช้ดิจิทัลทีวีกันมากขึ้นและอาจทำให้การรับส่งสัญญาณอื่นๆหายไปในอนาคต

แม้ว่าปัจจุบันนี้ดิจิทัลทีวีได้เข้ามาครอบงำตลาดโทรทัศน์ไปเกินครึ่งแล้ว แต่ยังคงต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น การรวบรวมสัญญาณประเภทอะนาล็อกมาไว้รวมกับสัญญาณประเภทดิจิทัล เพื่อให้โทรทัศน์สามารถประมวลผลได้ในครั้งเดียวโดยจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เข้าไปเพิ่มเติม

Multimedia Home Platform และ JAVA เป็นองค์กรด้านซอฟต์แวร์ระดับสูงกำลังมีแผนในการทำ Platform ให้ตอบสนองความต้องการต่างๆจากผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในราคาที่ต่ำลงในอนาคต ซึ่งองค์กรระดับโลกสององค์กรนี้จะเข้ามาบทบาทมากๆในระบบทีวีดิจิทัลในอนาคต เพราะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มผู้ใช้ทำให้ระบบของทีวีดิจิทัลมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าระบบอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ XP Media Center จาก Microsoft ซึ่งใช้ในการจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของทีวีดิจิทัลที่จะเข้ามาแทนที่ตลาดทีวีแบบเดิม โดย Microsoft ก็มีแผนสำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งได้เพลนการสร้างแอปพลิเคชันมาใช้บนระบบทีวีดิจิทัลไว้แล้วแม้จะไม่ได้เริ่มพัฒนาขึ้นจริง