อยากสอบถามโปรเจคที่กั้นฟุตบาท

bug
error
(Nattamon Somsak) #1

อยากสอบถาม จะทำโปรเจคมินิ เกี่ยวกับ การเปิดปิดประตูที่กั้น ฟุตบาท ไม่ให้มอเตอร์ไซขึ้น แต่ สามารถเปิดด้วย rfid และ blynkเพื่อให้คนเดินผ่านได้ โดยมีเซนเซอนตรวจจับตอนประตูปิดเพื่อให้คนเดินผ่านเพื่อความปลอดภัย ต้องใช้เซนเซอร์ตัวไหนคะ

avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #2

ส่วนใหญ่ในระยะสองเมตร ใช้อัลตราโซนิกก็ได้ครับเมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้จะจับได้

0 Likes

(Nattamon Somsak) #3

ขอบคุณคะเดี๋ยวจะลองไปซื้อดูนะคะ

0 Likes

(Nattamon Somsak) #4

พี่คะ สอบถาม หน่อยไหมคะ

โปรแกรมขึ้นแบบนี้หมายรวามว่าไงหรอคะ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #5

ภาพไม่ชัดเลยครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #6

คอมไฟร์ ผ่านไหมครับ

0 Likes

(Nattamon Somsak) #7

ไม่ผ่านคะ หนู ไม่ได้เขียนโปรแกรมหรือต่อสายอะไรเลย ของลบ ไลบารี่ ลบโปรแกรมติดตั้งใหม่ก็ไม่ได้ ลองมาใช้ ตัว nodemcu ก็ขึ้นแบบนี้


แต่ตัว mega 2560 ขึ้นแบบนี้ ไม่ทราบว่าป็นที่คอมหรือเปล่าคะ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #8

กดตรงนี้ผ่านไหม

0 Likes

(Nattamon Somsak) #9

ผ่านคะพี่แต่ถ้า กด ตัวข้างๆกันขึ้นตัวนี้

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #10

น่าจะผ่านนะครับ เลือก com ให้ถูกก็ผ่านละครับ

0 Likes

(Nattamon Somsak) #11

ขอบคุณคะพี่ แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้ สีแดงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #12

เช็คดูก่อนครับว่า โปรแกรมเราทำงานถูกต้องไหม เหมือนว่า ลง library หลายรอบแล้ว ไฟล์มันซ้ำกัน

0 Likes

(Nattamon Somsak) #13

ต้องลบออกใช่ไหมคะ โปรแกรมไม่น่าผิดหนูเอามาจาก โปรแกรมตัวอย่าง

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #14

ถ้าใช้ได้ปกติก็ไม่ต้องลบก็ได้ครับ ลบผิดโฟเดอร์อาจจะต้องลงใหม่อีก

0 Likes

(Nattamon Somsak) #15

ขอบคุณคะพี่ หนูรันแล้วตัว rfid มันขึ้นในซีเรียลแต่ servo มันไม่ทำงาน อะคะ

อันนี้โค้ดคะ

#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Servo.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
RFID rfid(D4, D8);
char auth[] = "6e661f6d2321473fa29229bce097f1e1";
char ssid[] = "natm";
char pass[] = "08032542";

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 SPI.begin();
 myservo.attach(D3);
 rfid.init();
}
void loop()
{
 if (rfid.isCard()) {
  
  if (rfid.readCardSerial())
  {
   Serial.print("IS CARD...");
   Serial.println(rfid.serNum[0]);
   /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนเปิด
   for (pos = 90; pos >= 0; pos--)
   {
    myservo.write(pos);
    delay(5); //ความเร็วการหมุน
   }

   delay(2000);  /////////////////หน่วงเวลา

   /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนกลับ
   for (pos = 0; pos <= 90; pos++)
   {
    myservo.write(pos);
    delay(20); //ความเร็วการหมุน
   }
  }
  rfid.halt();
  
 }
  Blynk.run();
}

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #16

สั่งตรงๆ servo หมุนไหมครับ ต่อถูกไหม

0 Likes

(Nattamon Somsak) #17

servo ไม่ทำงานคะ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #18

ต่อแบบไหนครับ servo

0 Likes

(Nattamon Somsak) #19

น้ำตาล กลาว แดง vin ส้ม D3
เปนไปได้ไหมคะที่ servo จะพัง ตอนแรก เสียบปกติมันร้อนมาก แล้วสักพักเปลี่ยนขา มันก็ หายร้อน

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #20

มีสำรองไหมครับ ต้องลองเอามาเปลี่ยนเทสดูครับ

0 Likes