อยากปรึกษาวงจรที่ใช้ครับ

พอดีอยากทดลองทำครับ

มีอินพุต​สัก10อินพุตแล้วให้แสดงเอาพุตออกมาเป็นตัวเลข2หลัก…

เช่น​อินพุตที่1มาตัวเลข1ติดแต่ถ้าอินพุตที่2หรือ4มาตัวเลขยังไม่ติดต้องรอให้อินพุต1ไม่มีมาก่อน

ประมานนี้ครับ

คือยังไงครับ จะใช้เป็นพวกวงจร ลอจิเกตหรอ เห็นลงเป็นหมวด PLC

ไม่ค่อยรู้คับ
มีอะไรที่พอทำได้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

เริ่มจากจะใช้อะไรควบคุมครับ อธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ

ใช้Plcครับ

ตอนนี้เขียนไปขึ้นไหนแล้วครับ

กำลังศึกษา​ หาแนวทางอยู่คับ

เคยเขียนหรือทำโปรเจคอะไรมาบ้าง หรือถนัดงานอะไร

เคยเขียน​ Vb.net​ แต่​ PLCก้อเขียนได้คับ

ขอตัวอย่าง อินพุต และเอาร์พุตหน่อยรับเป็นอะไร ออกเป็นตัวเลขอะไร

อินพุต24v
เช่นช่อง1​เอาพุตออกเลข01
แต่ถ้ามีอินพุตช่องอื่นมาตัวเลขยังไม่ติดต้องรอให้ช่อง1ดับก่อนถึงติด
ถ้าช่อง3มาตัวเลข03ติด
ประมาณ​นี้คับ

01 ออกมาเป็นดาต้าชนิดไหนครับ เป็นจอที่ต่อกับ PLC หรืออย่างไร

เป็นตัวเลขภายนอกคับพวก​BCD8421

1 Like