ผมต้องการให้ตรงวันที่ 25 นั้นกระพริบต้องทำยังไงหรอครับ

ต้องเขียนยังไงให้ วันที่ตรง LCD มีการกระพริบอะครับ

วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

ได้แล้วครับผม ใช่ lib TimerOne.h ให้มันกระพริบทุกๆ 5 วิ

#include <TimerOne.h>
byte newChar[8] = {
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111,
    B11111
};
void setup()
{
 Timer1.initialize(500000);
 Timer1.attachInterrupt(blink);
}
void loop()
{
if (a == 1)
    {
     lcd.setCursor(0, 2);
     lcd.write(0);
    }
}
void blink()
{
 a++;
 if (a > 1)
 {
  a = 0;
 }
}
1 Like

มีวิธีแก้อย่างไรบ้างผมไม่อยากให้กดสวิทซ์ค้างอะครับ แบบกดทีละครั้งถึงทำงาน กดค้างทำงานแค่ครั้งเดียวจนกว่าจะปล่อยปุ่มออก

ลองดูใน Live ครับผมอธิบายไว้แล้วใช้หลักการเดียวกัน

ยอดเยี่ยมมากครับ

if (shift.state(btn_left) == LOW && left == false)
 {
left = true;
switch (ScreenNumber)
  {
case 15: // Nowtime
  {
   lcd.clear();
   while (1)
   {
    nowtime();
    shift.update();
    if (shift.state(btn_left) == LOW)
    {
     break;
    }
    }
   break;
  }
else if(shift.state(btn_left) == HIGH && left == true)
{
left = false;
}

พอผมกดปุ่มซ้ายค้างแล้วมันไม่วนลูปอะครับ มันวนแค่ครั้งเดียว พอจะรู้ปะครับ

อันนี้คือยังไงนะครับ กดทีละครั้งทำงานหมายถึงค้างแล้ววนลูบอยู่ในนั้น จนกว่าจะปล่อยแล้วค่อยออกมางี้หรอ