มีดพกพาเอนกประสงค์ ใช้ใด้หลายแบบ

อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ ขายดีกว่า ซื้อมาร้อย ขาย 60 บาทละกัน